Svrha ovog modula je upoznavanje sa osnovnim pojmovima za prvi pristup studenta konstrukciji robota.

Trenutno i u narednih nekoliko godina svijet robotike će biti u potpunosti na usluzi svim onim situacijama koje uključuju automatizme i repetitivnost koje oslobađaju čovjeka od ovakvih zadataka, proizvodeći preciznost i brzinu u izvršenju koje nijedno ljudsko biće ne može proizvesti.

Sada postoji mnogo robota koji su klasifikovani prema njihovoj upotrebi, u rasponu od jednostavnog i složenog rukovanja mobilnim ili servisnim robotom, do vještačke inteligencije koja pored automatizacije obezbjeđuje i moguću interakciju mašine nakon analize informacija.

Modul će biti podijeljen u tri cjeline:

  1. Kako napraviti gusjenično vozilo za putovanje
  2. Kako upravljati robotom na daljinu
  3. Kako robot detektuje okolinu

U ovom kursu istražujemo nadogradnju sa robota nivoa 2 na nivo 3 (srednji nivo na viši nivo), uz prateće aktivnosti koje će voditi i nastavnike i učenike.

Tokom kursa predstavićemo i objasniti sve potrebne dijelove koje je potrebno 3D printati kao i sve dodatne senzore koji su potrebni za nadogradnju.

Na kraju svakog časa predstavićemo aktivnosti nastavnika, koje imaju za cilj da učvrste znanje i razumijevanje učenika, kao i aktivnosti kojima nastavnici mogu da evaluiraju stečeno znanje učenika.