Obrazovna robotika

Principi učenja kroz rad postaju sve standardniji u školskim učionicama. Praktični pristup omogućava učenicima da uče brže i dublje.Robot kao obrazovno sredstvo ima potencijal da poboljša iskustvo učenja omogućavajući praktičan proces učenja u kojem su učenici u mogućnosti da se izraze, procijene i inoviraju dok su istovremeno izloženi timskom nadmetanju i društvenim interakcija. Obrazovna robotika je pogodna za naglasak na sistemskom razmišljanju i učenju interdisciplinarnih predmeta. Učenje uz obrazovnu robotiku omogućava studentima uvod u STEAM discipline (nauka, tehnologija, inženjering, umjetnost i matematika) na drugačiji način i pruža im priliku da istraže različite aspekte koristeći jednu platformu – robota. Proces dizajna, konstrukcije, programiranja i kreiranja dokumentacije o projektima robotike nije samo proces učenja u različitim disciplinama, već prilika za poboljšanje timskog rada i vještina uz zabavu i razvoj duboke društvene interakcije.

Obrazovna robotika jača razvoj vještina omogućavajući nesmetanu direktnu interakciju učenika sa programiranjem, električnim i mehaničkim sistemima i procesima. To može stvoriti privlačno i motivirajuće okruženje za učenje u kojem učenici sami uče sve što im je potrebno da ostvare cilj u projektu za koji su zainteresovani. Takav proces učenja koji je otvoren omogućava izražavanje kreativnosti učenika u aktivnosti rješavanja problema i dizajna, a posebno u pronalaženju problema, generiranju ideja i izmišljanju strategija.
Obrazovna robotika:

  •  Pomaže učenicima da brže nauče složene teme koristeći praktičan pristup;

  • Moglo bi biti vrlo zanimljiv alat za pomoć učenicima koji iz bilo kojeg razloga ne mogu pohađati školu. Pristup jeftinom, ličnom robotu, učenicima daje mogućnosti da steknu pravo školsko iskustvo i komuniciraju s drugima koristeći napredne komunikacijske alate;

  • Može pomoći učenicima sa posebnim potrebama da razviju određeno iskustvo učenja kroz prilagođenu stazu dizajniranu za svakog učenika uzimajući u obzir njihove potrebe i sposobnosti;

  • Može pomoći u pripremi učenika za izazovni novi svijet sutrašnjice. Rad s robotima može stimulirati učenike da otkriju i izgrade vlastiti skup vještina i pripremiti ih za lakšu adaptaciju na okruženje konkurentne radne snage sutrašnjice.Uključivanjem obrazovne robotike u nastavne planove i programe nastavnici i učenici će imati priliku da se fokusiraju na otvorene izazove i za nastavnike i za učenike. Istovremeno, mogu mnogo dobiti tako što će omogućiti učenicima da izraze svoje interesovanje, iskustvo i saradničke interakcije u učenju.

Last modified: Friday, 26 November 2021, 8:55 AM