KAKO PREMIKATI ROBOTA

1. Gibanje robota z motorji

1.3. Montaža s priloženo strojno opremo

Preden lahko ščit priključite v vaš Arduino, morate zatiče za glavo pritrditi na dno plošče (stran brez komponent ali besedila) tako, da jih spajkate v ustrezne luknje. Ščit je dobavljen z a 0.1″ straight breakaway male header strip ki jih je mogoče razbiti na manjše koščke in uporabiti v ta namen. 

Ozemljitev je edina potrebna povezava na levi strani plošče (čeprav je treba VIN tudi spajkati, če nameravate napajati Arduino iz ščita). Na desni strani plošče se privzeto uporabljajo digitalni zatiči 4, 7, 8, 9, 10 in 12 (glej sliko 2). Moške naglavne zatiče je treba spajkati vsaj na ta mesta, tako da bo ščit vzpostavil ustrezne povezave z Arduinom. Ko so zatiči glave spajkani, je preprost način, da zagotovite, da ščit pravilno priključite v Arduino, poravnati vrzel med zatiči 7 in 8 na ščitu z režo med zatiči 7 in 8 na ženskih glavah Arduina ( glej sliko 3)

Figure 2 - Dual MAX 14870 Motor Driver Shield for Arduino whit included hardware

Slika 2 - Dual MAX 14870 Motor Driver Shield za Arduino z vključeno strojno opremo

Figure 3 - Dual MAX 14870 Motor Driver Shield on an Arduino Uno

Slika 3 - Dual MAX 14870 Motor Driver Shield na Arduino Uno


Ko je vhodna napetost za motorje ustrezna za ploščo, združljivo z Arduino ali Arduino, se lahko prek ščita na zatič VIN Arduina zagotovi povratno zaščiteno napajanje. Za to konfiguracijo spajkajte dva moška zatiča glave na mesto mostička “VM = AVIN” in nanje namestite priloženi modri kratek blok (kot je prikazano na zgornji sestavljeni sliki). Ti zatiči morajo biti usmerjeni navzgor, stran od Arduina (glej sliko 4).

Figure 4 – AVIN=VM jumper location for Dual MAX 14870 Motor Driver Shield for Arduino to power the Arduino from the shield

Slika 4 - AVIN=VM lokacija za Dual MAX 14870 Motor Driver Shield za Arduino za napajanje Arduina iz ščita


Opozorilo: ščit MAX14870 deluje z napetostmi, ki so precej višje od tiste, ki jo lahko prenašajo tipične plošče Arduino, zato je zelo pomembno, da mostiček »AVIN = VM« uporabljate samo v situacijah, ko je napajalna napetost motorja tudi v mejah delovanja vašega Arduina. V nasprotnem primeru se lahko vaš Arduino trajno poškoduje.

Če je napajalna napetost motorja višja, kot jo zmore plošča, združljiva z Arduino, regulator napetosti, kot je naš D24V5F9 500mA Step-Down Voltage Regulator (ni vključen), se lahko po želji uporabi za zagotovitev ustrezne napetosti za VIN pin Arduino. Za to konfiguracijo spajkajte regulacijo v zatič VM, GND in VIN Arduina. Za to konfiguracijo spajkajte regulator v zatiče VM, GND in VIN, ki so opisani na sitotiski ščita (glejte sliko 5).
Figure 5 – Regulator connection location to power the Arduino from the Dual MAX 14870 Motor Driver Shield


Slika 5 - Lokacija povezave regulatorja za napajanje Arduina iz Dual MAX Motor Driver Shield


Pazite, da usmerite regulator tako, da je njegov vhodni zatič poravnan z VM, njegov izhodni zatič pa z AVIN. Za bolj modularno nastavitev,  three pin female header se lahko spajka na ščit in uporablja kot vtičnica za regulator (glej sliko 6)
Figure 6 – Using a voltage regulator with the DUAL MAX 14870 Motor Driver Shield to power the Arduino

Slika 6 - Uporaba regulatorja napetosti z Dual MAX 14870 Motor Driver Shield za napajanje Arduina


Napajalni priključek Arduino mora ostati ves čas izklopljen, če se napajanje na zatič AVIN dovaja skozi ščit.
Opozorilo: Ko napajate Arduino iz ščita motorja, nikoli ne smete priključiti drugega napajalnika na zatič VIN Arduina ali priključiti napajalnik v vtičnico Arduino, saj bo to povzročilo kratek stik med napajalnikom ščita in Arduino. napajalnik, ki bi lahko trajno poškodoval tako Arduino kot ščit motorja.

Tri 2-pin, 5 mm terminal blocks so vključeni za enostavno priključitev motorja in moči na ščit, ko so zdrsni skupaj in spajkani na šest velikih skoznih lukenj. Alternativno lahko spajkate 0,1-palčne zatiče za moške glave na manjše skoznje luknje nad luknjami v priključnem bloku ali pa preprosto spajkate žice neposredno na ščit za bolj kompaktne (in trajne) namestitve.

Dodatni zatiči glave in  shorting blocks poleg tega, kar je vključeno, je mogoče uporabiti za nekatere naprednejše izbirne modifikacije ščita, kot je prerazporeditev kontrolnih zatičev.