KAKO PREMIKATI ROBOTA

1. Gibanje robota z motorji

1.7. Sheme

(glej sliko 11)

Figure 11 – Schematic diagram for the Dual MAX 14870 Motor Driver Shield for Arduino

Slika 11 – Shematski diagram za Dual MAX 14870 Motor Driver Shield za Arduino